115Kierunek: LUBICZ GÓRNY-OSIEDLEWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 115

Przystanek: Przelot nż 01