122Kierunek: OBROWOWażny od: 01.06.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 122

Przystanek: Silno I nż. 02