17Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.06.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 17

Przystanek: CMENTARZ CENTRALNY 01