17Kierunek: CMENTARZ CENTRALNYWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 17

Przystanek: UNIWERSYTET 02