25Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 29.03.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: UNIWERSYTET 02