25Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 17.09.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: UNIWERSYTET 02