29Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 20.11.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 29

Przystanek: Telimeny 02