31Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 17.09.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 31

Przystanek: BARBARKA 01