33Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 33

Przystanek: MAZOWIECKA (pętla) 01