7Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 17.09.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 7

Przystanek: Aleja Solidarności 01

Dni nauki szkolnejFerie
0622^. 520622^. 52
0722^. 52^0722^. 52^
0822. 54^0822. 54^
0924^. 540924^
1024^. 54^
1124. 54^
1224^. 54
1322^. 52^1352^
1422. 52^1422^. 52
1522^. 521522^. 52^
1622^. 52^1622. 52^
1724. 54^1724^. 54
1809^z. 39z
1909^z