122Kierunek: RUBINKOWO P&RWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 122

Przystanek: Silno II nż. 01