122Kierunek: RUBINKOWO P&RWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 122

Przystanek: Silno I nż. 01