18Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 01.06.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: CMENTARZ CENTRALNY 01