18Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: UNIWERSYTET 02