18Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 17.09.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: UNIWERSYTET 02