25Kierunek: KOLANKOWSKIEGOWażny od: 04.10.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Barwna 02