N90Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii N90

Przystanek: OLIMPIJSKA P&R 01