N90Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 02.10.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii N90

Przystanek: OLIMPIJSKA P&R 01