N90Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 20.11.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii N90

Przystanek: Odrodzenia 03