18Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 20.11.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: Aula UMK 01