18Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 02.10.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: KOLANKOWSKIEGO 01