18Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 29.03.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: KOLANKOWSKIEGO 01