18Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 20.11.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 18

Przystanek: CMENTARZ CENTRALNY 01