25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 15.07.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Elana A nż. 03