25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 20.07.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Elana B nż. 04