25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 17.09.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: KOLANKOWSKIEGO 01