25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: KOLANKOWSKIEGO 01