25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.06.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Sczanieckiego 03