25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 20.11.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Sczanieckiego 03