28Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.01.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 28

Przystanek: Sztuki Piękne 05