28Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.05.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 28

Przystanek: Aula UMK 01