28Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 01.06.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 28

Przystanek: Polna 03