28Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 29.03.2024 Zmień kierunek jazdy dla linii 28

Przystanek: Sczanieckiego 01