25Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 04.10.2023 Zmień kierunek jazdy dla linii 25

Przystanek: Ligi Polskiej 05